Hydrogen Transport for Transport

Waterstof op TEN-T-wegennet een stap dichterbij dankzij EU-subsidie

Vanuit de Europese Unie wordt het HIT-project gesubsidieerd. HIT staat voor Hydrogen Infrastructure for Transport en wil graag meer mogelijkheden voor transport met waterstof als brandstof.

De Europese Unie steunt met een bedrag van bijna 3,5 miljoen euro uit het TEN-T-programma een project in Nederland en Denemarken, waarbij met de ondersteuning van Franse en Zweedse belanghebbenden onderzoek zal worden gedaan naar de huidige stand van zaken rond oplaadpunten voor waterstof en nieuwe strategieën zullen worden ontwikkeld om het gebruik hiervan te bevorderen.

In het HIT-project (Hydrogen Infrastructure for Transport) zullen de beste strategieën worden bepaald om van de huidige lappendeken van ’waterstofhotspots’ te komen tot commercieel levensvatbare oplaadpunten voor waterstof en uiteindelijk tot langeafstandsvervoer en mobiliteit op het hele TEN-T-wegennet. Voor het project zullen eerst vier nationale uitvoeringsplannen voor de deelnemende landen worden opgesteld om vast te stellen hoe lokale ‘waterstofhotspots’ in lokale markten met een voldoende kritische massa aan gebruikers en voertuigen kunnen worden omgezet en in het TEN-T-wegennet kunnen worden geïntegreerd. Daarna worden drie tests uitgevoerd om te kijken in hoeverre langeafstandsvervoer met voertuigen op waterstof tussen belangrijke oplaadpunten voor waterstof (Rotterdam, Aalborg en Frederica) haalbaar is. De resultaten van deze tests zullen waardevolle informatie verschaffen die gebruikt zal worden bij het opstellen van de nationale uitvoeringsplannen. Tot slot zal een voorstel voor het gebruik van waterstof als alternatieve brandstof voor het langeafstandsvervoer op het TEN-T-wegennet worden opgesteld op basis van de resultaten van de nationale uitvoeringsplannen en de drie tests. Er zullen aanbevelingen worden gedaan aan de hand waarvan beleidsmakers en infrastructuurbeheerders doeltreffende steunregelingen voor de introductie van een levensvatbare waterstofinfrastructuur in de Europese Unie kunnen ontwikkelen en toepassen.

Van Brandt ontwikkelende een motion graphic video die werd getoond tijdens een grote presentatie in Brussel aan de Europese projectgroep (uit acht landen) en leden van de Europese Commissie. Daarnaast is de motion graphic gebruikt als overtuigingsmiddel naar vele nationale en regionale overheden om meer te investeren in waterstof als duurzame brandstof voor de automotive industrie.

Waterstof en batterij elektrisch

Belangrijk om te weten is dat beide vormen van vervoer volledig elektrisch zijn. Bij waterstof wordt de tank gevuld met zo’n 5 kilogram waterstof, dat via een brandstofcel wordt omgezet in water en elektriciteit. Bij BEV’s (Battery Electric Vehicles) wordt elektriciteit uit een batterij gebruikt om de auto voort te stuwen. Wanneer bij beide de elektriciteit uit duurzame bronnen als zon en wind komt, is het vervoer 100 procent duurzaam. Bij waterstof dient wel de duurzame elektriciteit eerst te worden omgezet in waterstof, waarbij zo’n 30% verlies optreedt. Toch is dat handig, omdat elektriciteit niet ‘bewaard’ kan worden anders dan in een batterij, waterstof wel.

HIT wil zorgen voor een grotere beschikbaarheid van waterstoftankstations door Europa.