Formule E-Team

Chairman Communication Group Formula E-Team

Sinds de zomer van 2017 levert Van Brandt de voorzitter van de Communicatiewerkgroep van het Formule E-Team, in de persoon van René Bastiaans. Gemeenschappelijke storytelling is de inzet. De belangrijkste branches in de elektrisch rijden sector vaardigen hun communicatiemanagers en woordvoerders af aan de werkgroep: ANWB, RAI, Bovag, Natuur&Milieu, NVDE, Netbeheer Nederland, AutomotiveNL, vereniging DOET, Energie Nederland, IPO, VNG, De Groene Zaak, stichting Zero Emissie Busvervoer, Vereniging Nederlandse Autoleasebedrijven en 3TU. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is toehoorder.

Politiek, maatschappij en elektrisch rijden

Het Formule E-Team (FET) is de belangrijkste adviseur van de minister op het gebied van elektrisch rijden en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020. Tegelijk is de doelstelling maximaal bij te dragen aan de ontwikkeling van schoon, uitstootvrij vervoer in Nederland. Politiek en maatschappelijk een belangrijke partij, die voornamelijk op de achtergrond actief is. Nederland heeft belangrijke doelstellingen op het gebied van milieu en CO2 uitstoot, waaraan elektrisch vervoer een belangrijke bijdrage kan leveren.